تصاویر زیر سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف و مقایسه با امروز بخوبی یادآوری میکند امیدواریم خوشتون بیاد و ضعف و قوت های زندگی ها در زمینه های مختلف که در گذشته پر رنگ تر و نمایان تر از حال بود رو دریابید. مجالس عروسی. تجمل گرایی آغاز زندگی مشترک. تغذیه نسل امروز. نقش حیوانات در زندگی. معماری منازل. حیا و متانت دختران. غیرت و مردانگی مردان. تربیت دینی. آموزش و تربیت در مدارس. بازی های قدیمی. خانه تکانی و مهمانی نوروز. کار و اشتغال.

تصاویر زیر سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف و مقایسه با امروز بخوبی یادآوری میکند امیدواریم خوشتون بیاد و ضعف و قوت های زندگی ها در زمینه های مختلف که در گذشته پر رنگ تر و نمایان تر از حال بود رو دریابید

 

 

 

مجالس عروسی

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 1

 


 

 

 

 

 

تجمل گرایی آغاز زندگی مشترک

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 2


 

 

 

 

 

تغذیه نسل امروز

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 3

 


 

 

 

 

نقش حیوانات در زندگی

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 4


 

 

 

 

 

معماری منازل

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 5

 


 

 

 

 

 

حیا و متانت دختران

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 6


 

 

 

 

 

غیرت و مردانگی مردان

 

 


 

 

 

 

 

تربیت دینی

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 8


 

 

 

 

 

آموزش و تربیت در مدارس

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 9


 

 

 

 

 

بازی های قدیمی

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 10


 

 

 

 

 

خانه تکانی و مهمانی نوروز

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 11


 

 

 

 

 

کار و اشتغال

 

 

یادش به خیر اون وَختا - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه