علی پروین – ظهر تاسوعا. مهدی طارمی – تاسوعای حسینی. یادی از گذشته – کاپیتان های پیشین پرسپولیس و استقلال در مراسم عزای حسینی. علی پروین و درخواست دعا برای پرهام کوچولو. نذری پرسپولیس بدون هادی. علی دایی و یادگار کاپیتان. پژمان جمشیدی. فریاد شیران و مرحوم حجازی در مراسم عزای سالار شهیدان. مهرداد میناوند. وحید حیدریه – بازیکن پرسپولیس. محرم ۹۳ با بیت الله، محرم ۹۴ بدون عباسپور.

علی پروین – ظهر تاسوعا
 

چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی
 

 


 

مهدی طارمی – تاسوعای حسینی
 

چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی
 
 

یادی از گذشته – کاپیتان های پیشین پرسپولیس و استقلال در مراسم عزای حسینی
 

چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی

 


 

علی پروین و درخواست دعا برای پرهام کوچولو


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

 


 

نذری پرسپولیس بدون هادی


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

 


 

علی دایی و یادگار کاپیتان


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

 


 

پژمان جمشیدی


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

 


 

فریاد شیران و مرحوم حجازی در مراسم عزای سالار شهیدان


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

 


 

مهرداد میناوند


چهره های ورزشی در مراسم تاسوعای حسینی + عکس

  

وحید حیدریه – بازیکن پرسپولیس


چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 


چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 


چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

  

محرم ۹۳ با بیت الله، محرم ۹۴ بدون عباسپور


چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

چهره های ورزشی در مراسم عزای حسینی + عکس

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه