– سندرم Stendhal. نام دیگر این سندرم؛ شُک زیبایی است. افرادی که به این سندرم مبتا هستند وقتی در موزه ای اثر زیبا می بینند شوکه شده و غش می کنند!. ۲- Trikotilomania. این بیماری افراد را تحریک می کند تا موهایشان را بکنند. موهای سر، صورت، ابرو و حتی پلک ها هم از این تهدید در امان نیستند. ۳- سندرم Alien Hand. بیماری بسیار عجیبی است. این بیماران همیشه فکر می کنند که دستی در بدن آنها در حال گردش است و بدن آن ها را لمس می کند. ۴- Apotemnophilia. یک بیماری عصبی و نورولوژیکی بسیار هم خطرناک است. ...

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 1

 

– سندرم Stendhal 

.

   نام دیگر این سندرم؛ شُک زیبایی است. افرادی که به این سندرم مبتا هستند وقتی در موزه ای اثر زیبا می بینند شوکه شده و غش می کنند! 

 

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 2
.
۲-  Trikotilomania

.

   این بیماری افراد را تحریک می کند تا موهایشان را بکنند. موهای سر، صورت، ابرو و حتی پلک ها هم از این تهدید در امان نیستند.

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 3

 


.
۳-  سندرم  Alien Hand

.

   بیماری بسیار عجیبی است. این بیماران همیشه فکر می کنند که دستی در بدن آنها در حال گردش است و بدن آن ها را لمس می کند. 

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 4
.
۴- Apotemnophilia

.

   یک بیماری عصبی و نورولوژیکی بسیار هم خطرناک است. این بیماران شدیدا می خواهند تا اعضای بدن خود را ببرند. عموما هم ساق دست و یا پای خود را می برند. این بیماری به عنوان بیماری جنسی شناخته می شود.
 

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 5

 

 

 

 

۵- سندرم Cotard

.

   در این سندرم فرد خودش را مرده فرض می کند و احساس می کند که اصلا در این دنیا زندگی نمی کند. بعد از مدتی بدن خودش را هم حرکت نمی دهد و مانند مردگان رفتار می کند.

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 6

 

.
۶-  سندرم Boanthropy

.
.

   در این بیماری ��جیب فرد خودش را گاو فرض می کند!

 

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 7

.

 

۷- سندرم Autophagia

..

   در این بیماری وخیم روحی؛ فرد می خواهد که اعضای بدن خودش را بخورد. اول انگشتان خود را می خورند، سپس به سراغ بقیه اعضای بدن خود می روند.

 

هشت مریضی روحی خطرناک و عجیب را بشناسید - تصویر 8

.
۸- سندرم Likantropi

   در این بیماری فرد خودش را روباه فرض می کند!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه