لاک پشت. ساکنان توکیو به تازگی با صبورترین مالک حیوانات خانگی در جهان آشنا شده اند : یک پیرمرد صبور که هر روز لاک پشت عظیم الجثه ی آفریقایی خود را برای پیاده روی به اطراف شهر می برد! می توان لقب صبورترین مرد جهان را به این پیرمرد داد چون با نگاهی کوتاه به اندازه این لاک پشت عظیم الجثه مطمئناً درک خواهید کرد که پیاده روی با این حیوان غول پیکر به چه صبر و حوصله ای نیاز دارد. احتمالاً این دوست های خوشبخت چند سالی است که در کنار یکدیگرند و لاک پشت غول پیکر قصه ی ما هم مسلماً قدر صاحب صبور خود ر ...


لاک پشت

ساکنان توکیو به تازگی با صبورترین مالک حیوانات خانگی در جهان آشنا شده اند : یک پیرمرد صبور که هر روز لاک پشت عظیم الجثه ی آفریقایی خود را برای پیاده روی به اطراف شهر می برد! می توان لقب صبورترین مرد جهان را به این پیرمرد داد چون با نگاهی کوتاه به اندازه این لاک پشت عظیم الجثه مطمئناً درک خواهید کرد که پیاده روی با این حیوان غول پیکر به چه صبر و حوصله ای نیاز دارد. احتمالاً این دوست های خوشبخت چند سالی است که در کنار یکدیگرند و لاک پشت غول پیکر قصه ی ما هم مسلماً قدر صاحب صبور خود را می داند و همیشه در کنار او خواهد بود. تصاویری از این دوستان قدیمی را در ادامه مشاهده کنید.

مرد بیکار

صبورترین مرد جهان و لاک پشتش

پیاده روی مرد بیکار

صبورترین مرد جهان

مرد بیکار و لاک پشتش

پیاده روی صبورترین مرد جهان

حیوان خانگی مرد بیکار

صبورترین مالک حیوانات خانگی


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه