فرو رفتن چاقو داخل سر پسر جوان +عکس

کمونه به نقل از اسو شیتد پرس: این فرد ناشناس هنوز توضیحی در مورد چگونگی اصابت چاقو به جمجمه اش حرفی نزده است ولی زنده ماندن او یک نوع معجزه است.

تحقیقات پلیس بر روی این پرونده ادامه دارد و اتفاق حاصل را

ناشی
از یک درگیری خیابانی پیش بینی می کنند. عمل ۴ ساعته با خارج کردن چاقو از جمجمه این مرد با موفقیت انجام گرفت.

فرو رفتن چاقو داخل سر پسر جوان +عکس - تصویر 1فرو رفتن چاقو داخل سر پسر جوان +عکس - تصویر 2

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه