فرصــــــــــــــت

جك از يك مزرعه‌دار در تكزاس يك الاغ خريد به قيمت ??? دلار. قرار شد كه مزرعه‌دار الاغ را روز بعد تحويل بدهد.

اما روز بعد مزرعه‌دار سراغ جك آمد و گفت: متأسفم جوون. خبر بدي برات دارم. الاغه مرد.
جك جواب داد: ايرادي نداره. همون پولم رو پس بده.
مزرعه‌دار گفت: نمي‌شه. آخه همه پول رو خرج كردم.
جك گفت: باشه. پس همون الاغ مرده رو بهم بده.
مزرعه‌دار گفت: مي‌خواي باهاش چي كار كني؟
جك گفت: مي‌خوام باهاش قرعه‌كشي برگزار كنم.
مزرعه‌دار گفت: نمي‌شه كه يه الاغ مرده رو به قرعه‌كشي گذاشت!
جك گفت: معلومه كه مي‌تونم. حالا ببين. فقط به كسي نمي‌گم كه الاغ مرده است.
يك ماه بعد مزرعه‌دار جك رو ديد و پرسيد: از اون الاغ مرده چه خبر؟
جك گفت: به قرعه‌كشي گذاشتمش. 500تا بليت 2 دلاري فروختم و 998دلار سود كردم.
مزرعه‌دار پرسيد: هيچ كس هم شكايتي نكرد؟
جك گفت: فقط هموني كه الاغ رو برده بود. من هم 2 دلارش رو پس دادم.
هميشه در هر شكستي يك فرصت جهت بهره‌برداري هست.


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه