طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ ،کار را با باز کردن عکس یک شیر آغاز می کنیم. قصد داریم آبی را که از یک شیر جاری شده است طراحی کنیم.

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 1

کار را با باز کردن عکس یک شیر آغاز می کنیم. قصد داریم آبی را که از یک شیر جاری شده است طراحی کنیم.

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 2

ابتدا با استفاده از ابزار pen یک مسیر آب درست می کنیم.

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 3


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 4


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 5

یک لایه جدید درست می کنیم و سپس بر روی مسیر لایه کنترل کلیک می کنیم تا مسیر را انتخاب کنیم .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 6

ناحیه انتخابی را با رنگ سفید پر می کنیم .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 7

از منوی انتخاب modify>>contract را اجرا می کنیم.

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 8

یک ناحیه انتخابی ۲ پیکسلی انتخاب می کنیم .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 9

ناحیه انتخابی را مشکی می کنیم.

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 10

یک ناحیه بسته دیگر مانند قبلی را بسازید و آن را با رنگ سفید و سپس سیاه پر کنید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 11


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 12

از منوی فیلتر distort>>glass را انتخاب کنید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 13

مانند چیزی که نشان داده شده است ، تنظیمات را اعمال کنید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 14


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 15

لایه را دابلیکیت کنید و حالت رنگ را به color burn تغییر دهید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 16


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 17

ابزار کدر کردن (blur) را از منوی اصلی ابزارها ، انتخاب کنید

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 18

هردو لایه آب را انتخاب کنید و سپس کنترل +E را فشار دهید تا آنها را یکی کنید . لایه ی یکی شده آب را کدر کنید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 19

کلید کنترل +U را فشار دهید تا پنجره hue/saturation را باز کنید و سپس تنظیمات زیر را اعمال کنید .

طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 20


طراحی جریان آب از شیر آب با فتوشاپ - تصویر 21

منبع: گویا آی تی

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه