سخنان زیبا و آموزنده از پائولو كوئیلو

 

سخنان پائولو كوئیلو, جملات قصار

کشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 لازم نیست آدم از کوهی بالا رود تا بفهمد بلند است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 همیشه به قلبت بگو که ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریکترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 در جوانی آنگاه که رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ کس مناسب تر از خودتان نیست.پائولو کوئیلو  
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی که به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند . پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن کل آن چیز. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می کشیم، چرا که نمی دانیم با آنها چه کنیم.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.• 
 مهم این نیست که چقدر زندگی می کنیم مهم این است که چگونه زندگی می کنیم. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 جوانی که فراموش می کند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 حقیقت همواره همان جایی است که ایمان هست.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 فقط خودت می دانی که چه چیزی برایت بهترین است.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
مردم جوری حرف می زنند که همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند.  پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
قلب آدمها گاهی شکوه می کند، چرا که آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده کنند، به این دلیل که یا فکر می کنند لیاقتش را ندارند و یا اینکه نمی توانند از عهده ی آن برآیند. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 زمینی که روی آن زندگی می کنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
عشق، آن چیزی است که "روح جهان" را وادار به دگرگونی و تکامل می کند.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
 وقتی انسان دوست می دارد، می تواند جزیی از آفرینش باشد.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
تنها یک چیز هست که برآورده شدن رویایی را ناممکن می سازد و آن، ترس از شکست است.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
چشم ها قدرت روح را نشان می دهند. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
نیک بختی را می توان در یک شن ساده ی صحرا یافت. چون یک دانه ی شن، یک لحظه از آفرینش است و جهان برای آفریدن آن میلیونها سال وقت گذاشته است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
ترس از رنج از خود رنج بدتر است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
آدمها می ترسند که بزرگترین رویاهایشان را برآورده کنند، چون یا به این می اندیشند که سزاوار آن نیستند و یا اینکه از عهده ی آن برنمی آیند. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
اگر تو به حال توجه کنی، آن را بهتر خواهی کرد و اگر حال را بهتر کنی، آنچه از پس آن می آید بهتر خواهد شد. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
کسی که به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد کند و هنگامی که نمی شود به عقب بازگشت، فقط باید در جستجوی بهترین راه برای پیش رفتن بود. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
تنها ترس ما این است که آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود که بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یک دست مشترک رقم زده است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
پیچ و خم ها برای کاروان اهمیت ندارد، چون هدف همواره ثابت است. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
هرگز نمی توانیم درباره زندگی دیگران قضاوت کنیم، چون هر کس رنجها و درماندگی های خودش را دارد. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
لحظاتی هست که جز غم و رنج چیزی رخ نمی دهد و نمی توانیم از آن دوری کنیم. تنها زمانی دلیلش را می فهمیم که بر آن غلبه کرده باشیم.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
هر چیز در زندگی بهایی دارد؛ این آن چیزی است که مبارزین روشنایی می کوشند بیاموزند.پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.• 
زمانی که ما همواره در پیرامون خود افراد مشخصی را ببینیم احساس می کنیم که آنها بخشی از زندگی ما هستند و چون بخشی از زندگی ما می شوند سرانجام تصمیم می گیرند که زندگی ما را تغییر دهند و اگر آن گونه که آنها آرزو دارند نباشیم از ما ناخشنود می شوند. پائولو کوئیلو
•.•.•.•.•.•جملات آموزنده•.•.•.•.•.•.•
کسی که به سفر عادت دارد، می داند که همیشه لحظه ای فرا می رسد که باید رفت. پائولو کوئیلو

منبع:jomalatziba.blogfa.com


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه