زورگیر. پسری ۱۱ ساله که با تهدید قمه از پسر‌های نوجوان زورگیر ی می‌کرد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد. پسر بچه زورگیر تهران.


زورگیر

پسری ۱۱ ساله که با تهدید قمه از پسر‌های نوجوان زورگیر ی می‌کرد، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شد.

زورگیر ۱۱ ساله تهران

پسر بچه زورگیر تهران


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه