در مراسم روایت گری عاشورا راوی از آغاز و چگونگی حرکت امام حسین (ع) سخن می‌گوید و به زائر مظلومیت آن حضرت را که از مظلومیت امیرمؤمنان (ع) در مدینه حکایت دارد نشان می‌دهد و به چرایی عزیمت ایشان از مدینه به مکه پاسخ می‌دهد. ورود امام حسین (ع) به مکه، ماندن چهار ماه و پنج روز در این شهر و تبلیغ برای قیام، حرکت از مکه به طرف کوفه، استقرار در کربلا، چگونگی خیمه زدن، عدم آغاز حمله تا عصر تاسوعا و علت یابی آن، بخش دیگری از مطالب ارائه شده به زائران است که در روایتگری عاشورا صورت می‌گیرد. بعد از طرح ...

در مراسم روایت گری عاشورا راوی از آغاز و چگونگی حرکت امام حسین (ع) سخن می‌گوید و به زائر مظلومیت آن حضرت را که از مظلومیت امیرمؤمنان (ع) در مدینه حکایت دارد نشان می‌دهد و به چرایی عزیمت ایشان از مدینه به مکه پاسخ می‌دهد.

 

 

ورود امام حسین (ع) به مکه، ماندن چهار ماه و پنج روز در این شهر و تبلیغ برای قیام، حرکت از مکه به طرف کوفه، استقرار در کربلا، چگونگی خیمه زدن، عدم آغاز حمله تا عصر تاسوعا و علت یابی آن، بخش دیگری از مطالب ارائه شده به زائران است که در روایتگری عاشورا صورت می‌گیرد.

 

 

بعد از طرح این مسائل چگونگی رخداد عاشورا توضیح داده می‌شود و زائر درباره بنی هاشم که تنها از مدینه آن هم به صورت خاص همراه امام حسین (ع) بودند، بیشتر می‌داند.

 

 

در روایت گری عاشورا ۳۰ اسلاید شامل مرگ معاویه، حرکت امام حسین (ع) از مدینه به مکه، مکه، رفتن خانه عباس بن عبدالمطلب، رسیدن نامه‌های کوفیان، حرکت آن حضرت از مکه به طرف کوفه با ذکر منازل، رسیدن به منزل خزیمه، رسیدن به منزل زباله، رسیدن به منزل جبل ذوحسم و رسیدن به کربلا، برای زائران به تصویر در می‌آید و شرح هر کدام به تفصیل ارائه می‌شود.

 

 

اتفاقات روز دوم محرم الحرام سال ۶۱ هجری و چینش خیمه ها، روزهای سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، صبح نهم و عصر نهم محرم الحرام، شب عاشورا، صبح عاشورا، ظهر عاشورا، عصر عاشورا، بنی هاشم و شهادت حضرت علی اکبر (ع)، شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)، شهادت حضرت علی اصغر (ع) و شهادت امام حسین (ع) از دیگر اسلایدهای حماسه مصور عاشورا است.

 

 

 

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 1

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 2

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 3

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 4

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 5

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 6

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 7

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 8

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 9

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 10

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 11

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 12

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 13

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 14

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 15

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 16

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 17

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 18

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 19

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 20

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 21

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 22

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 23

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 24

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 25

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 26

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 27

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 28

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 29

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 30

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 31

روایتی تصویری از روایت‌ گری حماسه عاشورا در کربلا - تصویر 32

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه