راننده اتوبوس. صحنه ای که این روزها کمتر دیده می شود و باید از آن تقدیر کرد. راننده اتوبوس یکی از اتوبوس‌های خط میدان جمهوری _ کریمخان تهران، با نصب نوشته در داخل اتوبوس دانش آموزان را از پرداخت کرایه معاف کرد. راننده اتوبوس مهربان. مطالب بیشتر در این مورد. خودرویی که تبدیل به نیسان و اتوبوس می شود +عکس. قرآن خواندن علی دایی در اتوبوس + عکس. عکس نخستین اتوبوس وارد شده به ایران !. عروسی که برای رسیدن به مراسم عروسی از اتوبوس استفاده کرد+عکس. بزرگترین اتوبوس جهان+عکس.


راننده اتوبوس

صحنه ای که این روزها کمتر دیده می شود و باید از آن تقدیر کرد.

راننده اتوبوس یکی از اتوبوس‌های خط میدان جمهوری _ کریمخان تهران، با نصب نوشته در داخل اتوبوس دانش آموزان را از پرداخت کرایه معاف کرد.

راننده با معرفت تهرانی

راننده اتوبوس مهربان


مطالب بيشتر در اين مورد

خودرویی که تبدیل به نیسان و اتوبوس می شود +عکس

قرآن خواندن علی دایی در اتوبوس + عکس

عکس نخستین اتوبوس وارد شده به ایران !

عروسی که برای رسیدن به مراسم عروسی از اتوبوس استفاده کرد+عکس

بزرگترین اتوبوس جهان+عکس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه