درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵

درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 1

۱- پیر امیدیار - موسس و مدیرعامل ebay – ثروت تقریبی ۸٫۱ میلیارد دلار

 

 

 

درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 2

۲- فرهاد مشیری – مالک کارنجات تولید فلز و سهامدار باشگاه آرسنال – ۲٫۱ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 3

۳- برادران قرمزیان – آژانس املاک مسکن – ثروتت تقریبی ۲ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 4

۴- امید کردستانی – مدیر اقتصادی گوگل ۱٫۹ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 5

۵- حسن خسروشاهی – مالک فروشگاه زنجیره ای best buy - ثروت تقریبی 1.8 میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 6

۶- داوود مراگه – گروه Hot Pockets ثروت تقریبی ۱٫۵ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 7

۷- داوود آلیانس مالک N Brown Group ثروت تقریبی ۱٫۵ میلیارد دلار

 

 

 

 

درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 8

۸- مانی مشعوف – مالک برند پوشاک Bebe – ثروت تقریبی ۱٫۳ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 9

۹- اسحاق لاریان – مالک MGA Entertainmet

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 10

۱۰- ناصر داوود خلیلی – مجموعه دار و مشاور املاک – ثروت تقریبی ۱ میلیارد دلار

 

 

 

 

 

درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 11

۱۱- سام ناظریان – مالک گروه SBE Entertainment – ثروت تقریبی ۱ میلیارد دلار

 

 

 

 


درآمد خالص پولدارترین مردان ایرانی در سال ۲۰۱۵ - تصویر 12

۱۲- آرش فردوسی – از بنیانگذاران Dropbox – ثروت تقریبی ۴۰۰ میلیون دلار

 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه