دختر مست. راننده دختر مست با هدایت اتومبیل به سوی یک تجمع دانشجویان در اوکلاهمای امریکا، دست کم 4 نفر را کشت و بیش از 40 نفر را زخمی کرد. برخورد یک خودرو با تجمع دانشجویان در اوکلاهمای امریکا،دست کم 4 کشته و بیش از 40 مجروح برجا گذاشت که حال 8 نفر از مجروحین نیز وخیم گزارش شده است. “آداچیا چمبرز” دختر جوان 25 سالهراننده مست این خودرو به علت مصرف مشروبات الکلی و مست بودن خودروی خود را به سمت جمعیت دانشجویان هدایت کرده و این حادثه را بوجود آورده است. پلیس پس از باداشت این دختر جوان در حال تحق ...


دختر مست

راننده دختر مست با هدایت اتومبیل به سوی یک تجمع دانشجویان در اوکلاهمای امریکا، دست کم 4 نفر را کشت و بیش از 40 نفر را زخمی کرد.

برخورد یک خودرو با تجمع دانشجویان در اوکلاهمای امریکا،دست کم 4 کشته و بیش از 40 مجروح برجا گذاشت که حال 8 نفر از مجروحین نیز وخیم گزارش شده است.

“آداچیا چمبرز” دختر جوان 25 سالهراننده مست این خودرو به علت مصرف مشروبات الکلی و مست بودن خودروی خود را به سمت جمعیت دانشجویان هدایت کرده و این حادثه را بوجود آورده است. پلیس پس از باداشت این دختر جوان در حال تحقیق بیشتر درباره این حادثه است.

عاقبت رانندگی دختر مست 25ساله

رانندگی دختر مست حادثه آفرید

عاقبت رانندگی دختر 25ساله

حادثه آفرینی رانندگی دختر مست

عاقبت رانندگی دختر 25ساله و مست

تصادف دختر مست با دانشجویان

رانندگی دختر 25ساله حادثه آفرید

کشته شدن دانشجویان با تصادف دختر مست

رانندگی دختر مست

تصویر دختر مست


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه