تماشای دربی 81 توسط خانوادههادی نوروزی هادی نوروزی. خانواده مرحوم هادی نوروزی دربی ۸۱ تهران را بر سر مزار کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس تماشا کردند. خانواده مرحوم نوروزی با بردن یک تلویزیون بر سر مزار مرحوم نوروزی و چیدن صندلی به همراه عده دیگری از اهالی روستای کپورچال دربی ۸۱ را بر سر مزار مرحوم نوروزی و با یاد کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس تماشا کردند. گفتنی است دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال با تساوی یک – یک به پایان رسید. تماشای دربی بر سر مزار کاپیتان. خانواده هادی نوروزی و تماش ...


تماشای دربی 81 توسط خانوادههادی نوروزی هادی نوروزی

 

خانواده مرحوم هادی نوروزی دربی ۸۱ تهران را بر سر مزار کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس تماشا کردند.

خانواده مرحوم نوروزی با بردن یک تلویزیون بر سر مزار مرحوم نوروزی و چیدن صندلی به همراه عده دیگری از اهالی روستای کپورچال دربی ۸۱ را بر سر مزار مرحوم نوروزی و با یاد کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس تماشا کردند.

گفتنی است دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال با تساوی یک – یک به پایان رسید.

تماشای دربی بر سر مزار کاپیتان

تماشای دربی بر سر مزار کاپیتان
خانواده هادی نوروزی و تماشای دربی بر سر مزار کاپیتان

خانواده هادی نوروزی و تماشای دربی بر سر مزار کاپیتان
خانواده هادی نوروزی بر سر مزار کاپیتان

خانواده هادی نوروزی بر سر مزار کاپیتان
تماشای دربی ۸۱ بر سر مزار کاپیتان

تماشای دربی ۸۱ بر سر مزار کاپیتان


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه