گردن زنی در عربستان. برای نخستین بار فیلمی از مراسمگردن زنی در عربستانمنتشر شده است. میدل ایست آی گزارش داد؛ فیلمبرداری از مراسم گردن زنی در عربستان غیرقانونی است و مجازات قضایی به همراه دارد؛ اما یک گردشگر خارجی موفق شد با تلفن همراه خود و از فاصله ای دور که خود را پنهان کرده بود، فیلم کامل مراسم گردن زنی بوسیله جلاد سعودی را ضبط کند. این گردشگر فیلم اعدام را در اختیار “علی دوبایسی،” فعال عربستانی قرار داد و او نیز فیلم را در شبکه یوتیوب گذاشت. مراسم گردن زنی در انظار عمومی در عربستان. در ...


گردن زنی در عربستان

برای نخستین بار فیلمی از مراسمگردن زنی در عربستانمنتشر شده است. میدل ایست آی گزارش داد؛ فیلمبرداری از مراسم گردن زنی در عربستان غیرقانونی است و مجازات قضایی به همراه دارد؛ اما یک گردشگر خارجی موفق شد با تلفن همراه خود و از فاصله ای دور که خود را پنهان کرده بود، فیلم کامل مراسم گردن زنی بوسیله جلاد سعودی را ضبط کند. این گردشگر فیلم اعدام را در اختیار “علی دوبایسی،” فعال عربستانی قرار داد و او نیز فیلم را در شبکه یوتیوب گذاشت.

گردن زنی در عربستان

مراسم گردن زنی در انظار عمومی در عربستان

در این فیلم اعدام سه مرد نشان داده می شود که زمان اجرای حکم و اتهام اعدامی ها مشخص نیست. مراسم گردن زنی در انظار عمومی اجرا می شود و سه متهم درحالیکه چشمانشان بسته شده است روی زانوها نشسته اند. چند افسر پلیس عربستانی نیز در تمام طول اجرای مراسم در کنار متهمان ایستاده اند. چند مقام سعودی نیز در فیلم دیده می شوند که یکی شمشیر نقره ای منحنی شکلی به دست دارد. جلاد به اندازه ای در کار خود مهارت دارد که با اولین ضربه شمشیر سر متهم را به طور کامل از بدن جدا می کند.

مراسم گردن زنی

فیلم کامل مراسم گردن زنی

جلاد خون باقیمانده بر روی شمشیر را پاک می کند و به سراغ متهم بعدی می رود؛ اما سر نفر دوم با ضربه شمشیر جلاد کاملا از بدنش جدا نمی شود. در تمام طول برگزاری مراسم اعدام صدای جیغ زنان و هیاهوی جمعیت به گوش می رسد.

جلاد گردن زن

جلاد گردن زن در عربستان

اعدام نفر سوم نیز با جداسازی کاملا سر متهم از بدن به اتمام م�� رسد و فیلمبردار که یک گردشگر خارجی است، دوربین تلفن همراه خود را خاموش می کند.

 گردن زدن در عربستان

تصاویر زجرآور گردن زدن در عربستان

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد عربستان از ابتدای سال ۲۰۱۵ دست کم ۱۴۴ نفر را گردن زده است، حال آنکه این آمار برای تمام سال قبل از آن ۸۷ نفر بود. اکثر اعدامی ها به جرایمی در ارتباط با قاچاق مواد مخدر متهم شده اند. مقامات سعودی توضیحی درباره افزایش گردن زنی ها ارائه نداده اند؛ اما احتمالا گسترش فقر در شبه جزیره، کارگران خارجی را به انجام اعمال خلاف قانون وادار می کند.


مطالب بيشتر در اين مورد

تصویری دیده نشده از علی دایی در عربستان

کشف برکه شراب در عربستان +عکس

ایرانیان اعدام شده در عربستان +عکس

مراسم بریدن سر و دست در عربستان + عکس

عکس های 4 تن از مجموع 8 ایرانی اعدام شده در عربستان

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه