زایمان عقرب. در این گزارش تصاویری از زایمان عقرب را برای شما کاربران گرامی جمع آوری کردیم که این روزها در صفحات مجازی دست به دست می چرخند و نشان از قدرت بیکران و شگفت انگیز خداوند در خلقت موجودات دارد. در ادامه این تصاویر زیبا را مشاهده می کنید:. عقرب قبل از زایمان. پشت عقرب شکافته می شود تا بچه ها از آن خارج شود. خارج شدن بچه ها. بچه ها در حال خارج شدن هستند. لحظه آخر زایمان. بعد از پایان وضع حمل پشت عقرب همانند روز اول برمیگردد و درست می شود.


زایمان عقرب

در این گزارش تصاویری از زایمان عقرب را برای شما کاربران گرامی جمع آوری کردیم که این روزها در صفحات مجازی دست به دست می چرخند و نشان از قدرت بیکران و شگفت انگیز خداوند در خلقت موجودات دارد.

در ادامه این تصاویر زیبا را مشاهده می کنید:

عقرب

عقرب قبل از زایمان

روز اول زایمان عقرب

پشت عقرب شکافته می شود تا بچه ها از آن خارج شود

روز دوم زایمان عقرب

خارج شدن بچه ها

روز سوم زایمان عقرب

بچه ها در حال خارج شدن هستند

عقرب در حال زایمان

لحظه آخر زایمان

عقرب سالم

بعد از پایان وضع حمل پشت عقرب همانند روز اول برمیگردد و درست می شود

 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه