به گزارش خبرگزاری ایرنا ؛ آیین عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) روز جمعه مصادف با تاسوعای حسینی، همزمان در سراسر کشور برگزار شد. عکس: محمدرضا خبازان. اهواز. بجنورد. کرمان. مهاباد. اصفهان. اراک. سنندج.

 
به گزارش خبرگزاری ایرنا ؛ آیین عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) روز جمعه مصادف با تاسوعای حسینی، همزمان در سراسر کشور برگزار شد.
عکس: محمدرضا خبازان
 
 
 اهواز
 
 
 
تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 1
 
تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 2
 
تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 3
 
تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 4
 
تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 5
 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 6

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 7

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 8

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 9

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 10

 

 


 بجنورد

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 11

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 12

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 13

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 14

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 15

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 16

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 17

 

 


 کرمان

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 18

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 19

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 20

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 21

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 22

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 23

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 24

 

 


مهاباد

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 25

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 26

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 27

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 28

 

 


اصفهان

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 29

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 30

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 31

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 32

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 33

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 34

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 35

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 36

 

 


اراک

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 37

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 38

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 39

 

 


سنندج

 

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 40

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 41

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 42

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 43

 

تاسوعای حسینی(ع) در استان ها - تصویر 44

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه