بافت پانجو دکمه دار برای دختر بچه ها

بافت پانجو دکمه دار برای دختر بچه ها
راهنمای بافت پانچو ,طرز بافت پانچو دخترانه,


سایز: تک سایز

اندازه : 23 در 91 و نیم سانت بدون حساب کردن حاشیه

وسایل:

کاموا: صورتی و نارنجی و خاکستری هر کدام یک بسته

قلاب : سایز 3.75

مقیاس برای انتخاب ضخامت کاموا: 9 تا گره وی در 20 رج = 12 و نیم سانتی متر

گره خاص: گره وی v stitch

  = (1 پایه نیم دوبل / 1 زنجیره / یک پایه نیم دوبل ) روی گره مود نظر

نکات :

1. پانچو رو به طول و به صورت رفت و برگشت بافته میشه

2.حاشیه در دو طول پانچو بافته میشه

3.دکمه ها مطابق شکل به یک انتهای پانچو دوخته میشن و از سوراخهای حاشیه هم بعنوان جادکمه استفاده میشه.

 روش بافت:

با رنگ آ ( خاکستری) 195 زنجیره بزنید.

رج 1 :(روی کار ) روی چهارمین زنجیره از ست قلاب گره وی زنید (زنجیره ی ابتدا بعنوان یک پای نیم دوبل حساب میشود) / *2 زنجیره جا بندازید / روی زنجیره ی بعدی یک گره وی بزنید / از علامت * تا 2 زنجیره مانده به آخر رج تکرار کنید /زنجیره بعدی را جا بندازید / 1 پایه نیم دوبل روی زنجیره آخر بزنید = 64 گره وی.

رج 2 - 12 : 2 زنجیره / برگردانید / 1 گره وی روی اولین زنجیره از هر گره وی رج قبلی بزنید /1 پایه نیم دوبل روی زنجیره ابتدی رج .

با کاموای ب ( نارنجی ) ادامه دهید :

رج 13-24: رج 2 رابا رنگ نارنجی تکرار کنید .

با کاموای ج ( صورتی) ادامه دهید :

رج 25-36:رج 2 رابا رنگ صورتی تکرار کنید .

کور نکنید.

حاشیه (یک طرف) :

رج 1 (روی کار ) :با رنگ ج یک زنجیره / برگردانید / 1 پایه کوتاه روی گره اول / * 5 زنجیره / 2 گره وی بعدی را جا بندازید / یک پایه کوتاه در اصله ی بین دو گره وی بعدی بزنید / از * تا دو گره وی آخر تکرار کنید / 5 تا زنجیره /  2 گره وی آخر را جا بندازید / 1 پایه روی زنجیره ابتدای رج = 32 فاصله ی 5 زنجیره ای .
 
 رج 2: برگردانید /*7 پایه کوتاه روی فاصله ی زنجیره ای بعدی /کوک شلال روی پایه ی بعدی /از * تکرار تا آخررج = 224 پایه کوتاه.

کور کنید .

حاشیه ( طرف مقابل):

رج 1 (روی کار ): از روی کار در حاشیه ی زنجیره های ابتدای بافت رنگ صورتی را با پایه کوتاه به اولین زنجیره وصل کنید (به انتهای آخرین پایه نیم دوبل رج اول وصل کنید ) /*5 تا زنجیره بزنید / 5 زنجیره بعدی رو جا بندازید / از * تا آخر رج تکرار کنید  =32 فاصه ی 5 زنجیره ای .

رج 2: برگردانید /*7 پایه کوتاه روی فاصله ی زنجیره ای بعدی /کوک شلال روی پایه ی بعدی /از * تکرار تا آخررج = 224 پایه کوتاه.

کور کنید .

تمام کردن بافت:

با نخ و سوزن مطابق شکل دکمه ها را بدوزید وانتهاها را مخفی کنید .

منبع : honar-dar-khaneh.mihanblog.com

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه