استفاده از جذابیت جنسی زنان در فروشندگی

استفاده از جذابیت جنسی جزئی از اصول تبلیغاتی و جذب مشتری در ارزش‌های موجود جهانی است. خریدار، هم می‌تواند زن باشد و هم مرد؛ اما به صورت کلی زنان در اولویت تبلیغات قرار دارند و سعی می‌شود از جذابیت جنسی زنان فروشنده برای فروش بیشتر استفاده شود.

 

 

 

استفاده از جذابیت جنسی زنان در فروشندگی - تصویر 1

 

استفاده از جذابیت جنسی زنان در فروشندگی - تصویر 2

 

استفاده از جذابیت جنسی زنان در فروشندگی

استفاده از جذابیت جنسی زنان در فروشندگی - تصویر 4

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه