آموزش نقش دوزي كردستان ، تصاویر ، توجه: براي اين دوخت حتماً بايد از پارچه اي استفاده شود كه بافت پارچه قابل شمارش باشد. چون اين دوخت با شمارش خانه اي پارچه

لوازم مورد نیاز:
 

پارچه ی حصیری
نخ گلدوزی یا نخ عمامه
سوزن
قیچی

توجه: برای این دوخت حتماً باید از پارچه ای استفاده شود که بافت پارچه قابل شمارش باشد. چون این دوخت با شمارش خانه ای پارچه پیش می رود. در صورتی که به این گونه پارچه دسترسی نداشتید با قرار دادن تور شماره دوزی روی پارچه ی موردنظر این دوخت را می توان انجام داد.
در این دوخت کادربندی طرح است. به این صورت که باید فاصله نقطه ی شروع از لبه پارچه طوری باشد که با همین فاصله در آخر به اتمام برسد. پس اول تعداد خانه ها را روی پارچه در سمتی که می خواهید کار را انجام دهید شمارش کرده، سپس نقش موردنظر را شمارش کرده و با رعایت فاصله از طرفین در خانه های پارچه تقسیم نموده و دوخت را انجام دهید.
با توجه به فاصله ای که از طرفین قائل شدید، فاصله ای را از لبه ی کار(پایین) متناسب با حاشیه ی طرفین در نظر بگیرید و دوخت را شروع کنید. چون این دوخت از پایین به بالا پیش می رود.
لازم به ذکر است که این دوخت از دوخت های آموزش داده شده در درس های دوخت های تزیینی که شامل شلال ساده، شلال مستقیم و شلال مورب بود، تشکیل شده است.

آموزش نقش دوزي,نقش دوزي كردستان,آموزش نقش دوزي كردستان,آموزش خیاطی

نکته:
 

استفاده از رنگ های متنوع در این کار زیبایی خاصی به طرح می بخشد؛ ولی حتماً باید دقت داشت که بین رنگ های استفاده شده تناسب و هماهنگی برقرار باشد.
از این دوخت برای تزیین لبه های لباس، رومیزی، کوسن و حاشیه ی روتختی می توان استفاده کرد.

روش کار:
 

از نقطه ی شروع 4 شلال ساده بزنید.
سوزن را از خانه بعد بیرون آورده و شلال مستقیمی به اندازه ی 4 خانه بالاتر بزنید.
دوباره سوزن را از خانه ی کناری بیرون آورده و شلال مستقیم را تکرار کرده و به لبه ی کار برسید.
دوباره 4 شلال ساده بزنید و به همین ترتیب کار را ادامه دهید.
مانند شکل کار را به انتها برسانید.
وقتی به انتهای کار رسیدید، 3 شلال ساده ولی درست بین شلال های قبل بدوزید. ( یعنی در بالای خانه هایی که در ردیف اول دوخت نزده بودید را بدوزید).
بعد از 3 شلال سوزن را از خانه بعدی بیرون آورده و شلال موربی به اندازه ی 4 خانه بزنید( درست بالای شلال مستقیم).
دوباره سوزن را از خانه ی کناری بیرون آورده و شلال مورب را تکرار کنید.
دوباره 3 شلال ساده زده و به روش قبل 2 شلال مورب، الی آخر.
در ردیف سوم با 2 شلال مستقیم، باز هم بین 3 شلال ردیف قبل و شلال مورب به اندازه ی 4 خانه و درست در خانه های بالای شلال مستقیم و مورب ردیف های قبل کار را شروع می کنیم. از خانه ی کناری سوزن را درآورده و شلال مورب را در جهت مقابل تکرار کنید.
از بالای دوختهای مورب ردیفهای قبل سوزن را مطابق شکل خارج کنید و تا آخر پیش بروید. وقتی به انتهای طرح در ردیف سوم رسیدید، برای شروع ردیف چهارم یک شلال ساده زده و از خانه ی بعدی سوزن را درآورده و یک شلال مورب به فاصله ی 4 خانه بالاتر، درست در خانه ی بالایی شلال های مستقیم و مورب قبل بدوزید.
این ردیف را هم تا آخر به همین شکل ادامه دهید. در ردیف 5 هیچ شلال ساده ای نداریم، فقط از شلال مورب استفاده می کنیم. از خانه ی بالای شلال مستقیم ردیف چهارم سوزن را دربیاورید. به فاصله ی 4 خانه بالاتر، خانه ی بالای شلال مورب قبلی داخل پارچه کرده و از خانه ی بعدی بیرون بیاورید.

آموزش نقش دوزي,نقش دوزي كردستان,آموزش نقش دوزي كردستان,آموزش خیاطی

آموزش نقش دوزي,نقش دوزي كردستان,آموزش نقش دوزي كردستان,آموزش خیاطی

پس چون شلال مستقیم نداریم، باز از خانه کناری سوزن را بیرون آورده و شلال مورب را به همین ترتیب تا آخر طرح ادامه دهید.
دوخت به این شکل در می آید.
در ردیف ششم از خانه ی بالایی سوزن را بیرون بیاورید.
4 خانه بالاتر و یک خانه این طرف شلال مورب ردیف قبل سوزن را داخل کرده و یک شلال مورب بزنید.
سوزن را از خانه ی بعدی درآورده و یک شلال ساده بزنید. این شلال ساده دقیقاً بالای شلال های ساده و مورب ردیف های قبل می خورد.
سوزن را از خانه ی بعدی درآورده و یک شلال مورب مانند قبل بدوزید.
دوخت را به همین شکل ادامه دهید؛ یعنی از خانه ی کناری بیرون آمده و دوباره یک شلال مورب مثل قبل و یک شلال ساده بزنید.
در ردیف هفتم که آخرین ردیف طرح ماست، 2 خانه بالاتر از انتهای شلال ردیف قبل سوزن را دربیاورید.
شلال موربی به اندازه ی 3 خانه بالاتر و یک خانه این طرف تر از ابتدای شلال مورب ردیف قبل داخل پارچه فرو کنید.
از خانه ی بعدی سوزن را درآورده و 2 شلال ساده بزنید.
28- از خانه ی بعدی سوزن را درآورده و یک شلال مورب به اندازه ی قبل( 3 خانه پایین تر و 2 خانه بالاتر از شلال مورب قبل) دوخت بروید. از خانه ی بعدی سوزن را بیرون آورده و شلال مورب را زده و 2 شلال ساده و به همین ترتیب تا انتهای طرح پیش رفته و کار را به اتمام برسانید. تا آخر طرح کار را ادامه دهید.

آموزش نقش دوزي,نقش دوزي كردستان,آموزش نقش دوزي كردستان,آموزش خیاطی

آموزش نقش دوزي,نقش دوزي كردستان,آموزش نقش دوزي كردستان,آموزش خیاطی

منبع:نشریه ترمه شماره 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه