آموزش حذف کردن راست کلیک از دستاپ

آموزش حذف کردن راست کلیک از دستاپ - تصویر 1


ابتدا وارد رجیستری شوید.

حال آدرس زیر را دنبال کنید:

HKEY-CURRENT-USER/software/Microsoft/Windows/ currentversion/policiec/Explorerدر این قسمت راست کلیک راست کرده و و از قسمتnew روی DWORD کلیک کنید تا یک مقدار dword جدید ساخته شود و نام آن را NOView Contentmenu بگذارید و با دوبار کلیک روی ان مقدارش را به یک تغییر دهید. کامپیوتر را دوباره راه اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.

ایران مطلب
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه